Krúžková väzba - laminovanie

Krúžková väzba: 

do 50 listov........0,85€

do 120 listov.......1,35€

do 210 listov....... 1,75€

od 211 a viac......  2,50€

Laminovanie:

A4.......0,50

A5...... 0,40

A6.......0,30€

 

 

 

 

 

Ceny sú uvedené s DPH. Cenník platný od 01. 01. 2012.