Krúžková väzba - laminovanie

Krúžková väzba: 

do 40 listov.........1,20€

do 80 listov.........2,00€

do 120 listov....... 2,80€

do 199 listov....... 3,60€

od 200 listov......  4,40€

Laminovanie:

A3.......1,30

A4...... 0,80

A5.......0,40€

A6.......0,20€

 

 

 

 

 

Ceny sú uvedené s DPH. Cenník platný od 01. 06. 2018.